Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om Centerafdelingen

Centerafdelingen er et tilbud til børn med et fysisk handicap så som Cerebral Parese, Muskelsvind, Rygmarvsbrok med mere, som også har specifikke kognitive vanskeligheder. Centerafdelingen har børn fra 0.klasse til 9.klasse. Eleverne kommer fra mange forskellige kommuner såsom Vejle, Hedensted, Horsens, Fredericia, Kolding og Haderslev. I afdelingen får eleverne ud over undervisning også træning som en del af deres skoletilbud. Vi har i afdelingen ansat følgende faggrupper: lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, T/H lærere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Der ud over har vi samarbejde med følgende:

  • Handicaprådgivningen – omkring personlige hjælpemidler
  • Bandagister
  • Sygehuse og Kommunale Sundheds-centre
  • Børnelæge
  • Psykologer
  • Interesseorganisationer såsom Spastikerforeningen, Rehabiliterings Center For Muskelsvind m.fl.
  • UU-vejleder

Eleverne er indskrevet i Centerafdelingen for minimum ét år. Der er løbende optag af elever på forskellige klassetrin.

Eleverne er inddelt i små klasser, hvor der er koblet få faste lærere, pædagoger og terapeuter på. Fokus er at skabe små overskuelige enheder, hvor rammer og struktur er kendte for eleverne. Der samarbejdes på tværs af klasserne, når det giver mening i forhold til elevernes trivsel og faglige udvikling.

For at kunne blive elev i Centerafdelingen kræves det, at ens hjemkommune har visiteret den pågældende elev til en plads.