Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kompetencecenter

Kompetencecentrets formål:

Gennem sparring og rådgivning at støtte op
om det enkelte barns udvikling:

 • vejledning af de fagpersoner, der er omkring barnet i skole / daginstitution.
 • at medvirke til øget viden om det enkelte barns synlige og skjulte handicaps.
 • at give mulighed for optimering af barnets udbytte af såvel undervisning som SFO.
 • at medvirke til at minimere barnets fysiske begrænsninger.

Vi tilbyder sparring til lærere og pædagoger på:

 • Den professionelle tilgang til barnet.
 • Hjælpemidler, der kan øge barnets udbytte af skolegangen.
 • Pædagogiske handlemuligheder.
 • Pædagogiske metoder.
 • Aktivitetsforslag.
 • Forældresamarbejde.

Vi kan tilbyde:
Observation af udvalgt situation (max. 1 time)

Vi tilbyder ikke:

 • Kontakt til forældre.
 • Vurdering af ressourcebehov.
 • Diagnosticering.

Kompetencecentrets kerneydelse er at give råd og vejledning til fagpersoner, der arbejder med børn med bevægehandicap. Medarbejderne er dels lærere og pædagoger og dels fysio- og ergoterapeuter, der alle arbejder i centerklasserne på Hældagerskolen. Alle har erfaring med at tilgodese særlige behov hos børn med bevægehandicap.

Når et barn starter i skolen er det vigtigt, at man som voksen er på forkant med at tilgodese barnets særlige behov i hverdagen:
 – i undervisningen.
 – i sociale sammenhænge f.eks. leg.
 – i idræt.
 – i strukturerede og i ustrukturerede sammenhænge generelt.

Der skal gives mulighed for, at barnet udvikler sin fysiske kunnen optimalt.

Barnet skal have hjælp til at blive mest mulig selvhjulpen.
De voksne omkring barnet skal medvirke til øget trivsel, selvstændighed, selvværd og selvindsigt.

Næsten alle børn med bevægehandicap har yderligere kognitive vanskeligheder, der kræver en særlig tilrettelagt undervisning.

Det kan være i form af opmærksomhedsforstyrrelser, i form af manglende evne til at skabe overblik, se strukturer, vanskeligheder ved at indgå i sociale relationer osv.

Derfor bygger vores arbejde i centerklasserne på et tværfagligt fundament, og derfor er kompetencecentret også baseret på tværfagligt sam-arbejde mellem lærere og terapeuter.

Billede fjernet.

Ud over sparring omkring enkeltbørn, kan vi også tilbyde generelle oplæg om specifikke vanskeligheder til:
Klasse/årgangsteams.
SFO personale.
Medarbejdergruppe i en børnehave.

Vi anviser også relevant materiale, der kan give eksakt viden om de enkelte handicaps.

Kontakt os hvis I ønsker sparring og rådgivning vedrørende et barn med bevægehandicap, samt evt. tillige kognitive vanskeligheder.

Du kan hente  anmodningsskema her.

 

Kontakt:
Daglig leder af Centerafdelingen
Jesper Damm-Henrichsen
JESDA@vejle.dk
T: 28 11 10 09

Centerafdelingen | Hældagerskolen
Nørremarksvej 157 | 7120 Vejle Øst