Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hverdagen i Centerafdelingen

Folkeskoleloven er grundlaget for arbejdet i Centerafdelingen. Det betyder, at eleverne har det samme antal timer og fag som elever i et almen-tilbud. Vores udgangspunkt er optimering af elevernes læring og trivsel.

Dette skabes ved at:

·     Vi løbende har fokus på god trivsel for eleverne

·     Vi har et højt fagligt niveau – herunder høje forventninger til eleverne

·     Vi arbejder med Individuelle mål for den enkelte elev, således at eleverne får de bedste forudsætninger for at udnytte deres potentiale.

·     Vi afholder afgangsprøve for eleverne

·     Vi laver løbende evaluering og opfølgning. Vi har et meget tæt forældresamarbejde omkring de enkelte elever.

·     Vi har et professionelt samarbejde på tværs af grupper og fag, hvor vi tænker elevernes fysiske/kognitive handicap og læring sammen.

 

Udover ovenstående er vi meget bevidste om at gøre eleverne klar til en hverdag uden for centerafdelingen. Vi vurderer løbende det enkelte barns mulighed for integration i en almen klasse. Denne evaluering sker i et tæt samarbejde med elev, forældre og PPR.

Statusmøde:

Èn gang årligt afholdes der statusmøde vedr. det enkelte barn. I mødet deltager repræsentanter for skole, forældre, PPR og handicapafdeling. Baggrunden for dette møde er en statusrapport, som indeholder følgende områder:

·     En beskrivelse af det enkelte barn

·     En evaluering af tidligere opstillede mål

·     Opstilling af nye mål for barnets videre udvikling.

På mødet drøftes indholdet i rapport og der afsluttes med en vurdering af hvor barnets videre udvikling bedst tilgodeses.

Overgang til et andet skoletilbud:

Når vi har elever som skal have et andet skoletilbud deltager vi gerne i overleveringsmøder med det nye sted. Oftest vil overgang til et nyt skoletilbud blive planlagt hen over nogle måneder og vil ske i et tæt samarbejde med forældrene. Alt efter det enkelte barns behov arrangeres der besøg på den nye institution, hvor barnet og dennes elevvejleder deltager. Der afholdes møder med den modtagne institution og relevante rapporter og testmaterialer overgives. Der arrangeres besøg for ny institution i Centerafdelingen, således at der kan ske en overlevering i forhold til hjælpemidler og arbejdsplads indretning.