Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Den gode skole-hjem-samtale

Den gode skole-hjem-samtale
– fra information til dialog

 

En skole-hjem-samtale er faktisk lige præcis det, der ligger i ordet – en samtale mellem skole og hjem. I modsætning til en ”forældrekonsultation”, som det hed i gamle dage, er der nu tale om flervejskommunikation frem for overlevering af informationer fra læreren til forælderen – hen over hovedet på eleven.

 

På Hældagerskolen er der afsat tid til skole-hjem-samtaler to gange om året, hvor de relevante medarbejdere deltager. Yderligere samtaler kan altid aftales efter behov.

 

Formål

Skole-hjem-samtaler er til for at sikre, at forældre og skole tager et fælles ansvar for elevens faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

 

Mål med skole-hjem-samtalen

  1. At eleven kommer til orde og udtrykker sine tanker om egen skolegang.
  2. At forældrene opnår et klart billede af elevens faglige udbytte og trivsel – samtalen skal altså gøre dem klogere på deres barns skolegang.
  3. At skolens medarbejdere laver konkrete aftaler med forældrene om, hvordan de kan støtte deres barn i at nå de faglige og alsidige mål.
     

Samtalens vigtigste punkter

  • Elevens faglige udvikling
  • Elevens alsidige udvikling
  • Elevens trivsel

 

Skole-hjem-samtalen foregår som en dialog mellem forældre, lærere og eleven, hvor elevens faglige og trivselsmæssige udvikling er i centrum, og hvor man sikrer sig, at eleven også kommer til orde. Eleven kunne fx præsentere: Spindet over sin egen alsidige udvikling, faglige fokusområder eller et elevprodukt, som eleven selv synes fortæller noget om sin udvikling.

 

Forudsætninger for den gode skole-hjem-samtale

  • Dialog mellem elev, forældre og lærere, hvor man sikrer sig, at det ikke kun er lærerne, som har taletid.  
  • Der skal være fokus på elevens sociale og faglige udvikling og dermed ikke blot en gennemgang af elevens aktuelle, faglige og sociale standpunkt.