Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om SFO'erne

 

Om SFO’erne

I skolens fritidsdel er det engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som skaber rammerne for børnenes leg og læring. De arbejder for at skabe forskellige fritidsmiljøer med nærvær, tid til fordybelse og det at kunne gribe børnenes egne initiativer som nogle af grundstenene.

En af pædagogernes styrker, er, at de arbejder både i skolen og SFO’en, hvorved de får et godt indblik i det enkelte barns trivsel og udvikling samt muligheden for at bringe den gode relation ind i skoledagen og skabe bedre læring og helhed for barnet. Børns fritid har stor betydning for deres trivsel, dannelse, udvikling og læring.

I fritiden skabes og vedligeholdes der relationer og fællesskaber på tværs af klasser og årgange, og barnets selvfølelse udvikles i disse forskellige arenaer. En læring og udvikling der også har en stor betydning i deres tilegnelse af faglig viden. I Hældagerskolens SFO arbejder vi ud fra Vejle kommunes mål og indholdsplaner. Se Sådan arbejder vi med de 9 fokusområder på Hældagerskolen.

På Hældagerskolen har vi to SFO’er:

  • Myren er for børn fra 0. til 2. årgang.
  • K2 er for børn fra 3. til 6. årgang.

I april måned rykker 2. årgang over i K2 og førskolebørnene starter i Myren.

Ferier og lukkedage

SFO‘en er lukket på helligdage, mellem jul og nytår samt i sommerferieugerne 28, 29 og 30. Hvis man har brug for pasning i sommerferieugerne, skal dette meddeles inden 1.marts, da kommunen tilbyder pasning på anden institution. Derudover holder vi som udgangspunkt lukket dagen efter kr. himmelfartsdag. Der kan forekomme enkelte andre dage. De konkrete lukkedage kan altid ses på Tabulex, når dit barn er tilmeldt SFO'en eller ved at kontakte ledelsen i SFO'en. 

Ind- og udmeldelser

Ved at logge på den digitale pladsanvisning får du direkte adgang til at skrive dit barn op til en institutionsplads, udmelde dit barn fra en institutionsplads, se status på dine ansøgninger og meget mere. Find også priserne ved at følge linket. Du kan også kontakte dem på tlf. 76 81 50 94.

Økonomisk friplads kan søges, når dit barn har fået en plads.

Du vil få brug for NEM-ID for at kunne bruge Digital Pladsanvisning.

Hvis du vil have flere informationer om vores daginstitutioner, kan du læse mere på Vejle Kommunes hjemmeside.