Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vejle Børne- og Unge træningscenter

Har du et bevægelseshandicap, og er du mellem 0 og 18 år? Så tilbyder Vejle Kommunes Børne- og Ungetræningscenter specialiseret fysio- og ergoterapi.

Centeret tilbyder:

  • Vederlagsfri (gratis) fysioterapi til børn og unge under 18 år.
  • Vedligeholdelsestræning i centeret og ude af huset.
  • Genoptræning i forbindelse med operative indgreb samt botoxbehandling, hvis barnet har tilknytning til Vejle Børne- og Ungetræningscenter.

Desuden optager Vejle Børne- og Ungetræningscenter elever, der har specifikke indlæringsvanskeligheder i forbindelse med deres bevægelseshandicap.

I øjeblikket får 32 børn og unge i alderen 6-17 år undervisning i Centeret, der er en del af Hælderagerskolen med 705 elever.

Træningen tager udgangspunkt i…

  • Det enkelte barns behov.
  • Gennem leg og bevægelse, hvor børnene træner relevante færdigheder. Træningen skal give mening.
  • Samarbejde og dialog med de voksne, som er i barnets liv, fx forældre, pædagoger og lærere.

VBUC

Målet er, at dit barn…

  • Bliver så selvhjulpent som muligt i sin egen hverdag.
  • Er et glad og selvstændigt barn, der kan deltage i flere aktiviteter sammen med andre børn.

Personale

Der er ansat 3 ergoterapeuter, 4 fysioterapeuter, 1 ledende fysioterapeut og 3 pædagogmedhjælpere.

Terapeuterne samarbejder med specialister inden for området og indgår i det tværfaglige team om skolens elever.