Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kvalitet på Hældagerskolen

Hældagerskolen bygger på disse værdier: 

ANERKENDELSE - ORDENTLIGHED - HANDLEKRAFT

På Hældagerskolen tilstræber vi:

  • at det enkelte barn skal få et optimalt udbytte af undervisningen
  • at den enkelte medarbejder har et trygt og udfordrende arbejdsmiljø 
  • at forældre oplever stor tilfredshed med skolen

Vi har fokus på fagligheden i fagene og på tværs af fagene. Alle børn har krav på udfordringer og gode oplevelser i undervisningen. Alle børn har krav på udfordringer og gode oplevelser som væsentlige elementer i undervisningen.

Vi arbejder med fællesskabet og alle børn skal opleve, at de hver især er en vigtig del af flere fællesskaber. 

Vi opdrager børnene til at tage ansvar for deres holdninger og handlinger frem for at have et stort regelsæt. Børnene skal også respektere, at de voksne af og til træffer nødvendige beslutninger, uden alt stilles til diskussion.

 

Kvalitet på Hældagerskolen

Hældagerskolen læringssyn

  • Alle elever gør sig umage, hvis de kan.
  • Alle elever skal lære noget i alle timer hver dag – fagligt, personligt og socialt.
  • Læring sker i fællesskaber.