Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

CPOP

Vejle Børne- og Ungetræningscenter har for Vejle Kommune ansvaret for den obligatoriske CPOP aftale, som omhandler udarbejdelse af fysio- og ergoterapeutiske protokol på alle børn med Cerebral Parese, hvis forældrene ønsker det.

CPOP

Hvad er CPOP?

CPOP er en forkortelse af Cerebral Parese Opfølgnings Program – et undersøgelsesprogram, som følger bevægeapparatets udvikling hos børn med Cerebral Parese (CP) frem til 15 års alderen.

CPOP indebærer, at barnets led, muskler og motorik undersøges systematisk gennem opvæksten af fysioterapeut, ergoterapeut, børneneurolog og børneortopæd. Undersøgelserne fortages med faste mellemrum og resultaterne samles i en klinisk database.

Derved kan man følge det enkelte barns udvikling og gribe ind hvis der sker fejl-udvikling. Samtidig kan databasen bruges til forskning og kvalitetssikring.

Kontakt:
Daglig leder af Centerafdelingen
Jesper Damm-Henrichsen
JESDA@vejle.dk
T: 28 11 10 09

Centerafdelingen | Hældagerskolen
Nørremarksvej 157 | 7120 Vejle Øst

 

Se mere her: www.cpguide.dk