MENU
Aula_close Layer 1

Den gode overgang mellem børnehave og Hældagerskolen

 

Samarbejdsaftale vedr. Den gode overgang mellem daginstitutioner og Hældagerskolen 2019-20.

Overgangen mellem daginstitution og skole i Vejle bygger på følgende værdier; Mestring, Tryghed og Deltagelse. Det fælles tema for dette års overgang er: Smag på mirakler.

Vi fokuserer desuden på rim og remser for at stimulere børnenes sproglige kompetencer.

Derudover arbejdes der med kompetencerne selvhjulpenhed og robusthed. Handling:

Tidspunkt:

Tovholder:

Møde mellem lederne af daginstitutionerne i Bredballe, Hældagerskolen og Kirkebakkeskolen

19/9-2019

Afholdes på Kirkebakkeskolen

Børnehaverne udleverer folderen Den gode overgang til forældrene

Senest 1. november

Daginstitutioner

Sidste frist for tilbagemelding til skolen vedr. børn, som har særlig udfordringer.

1.November

Daginstitutioner

Infoaften for interesserede forældre

7/11-2019 kl. 19-21

Skolen

Møde mellem pædagoger og børnehaveklasseledere i daginstitutioner og skole vedr. arbejdet med årets tema

4/11 kl. 14.30-15.30

Afholdes på

Kirkebakkeskolen

Indskrivning

Uge 44- 51

Forældre/ Forvaltning/Skolen

Besked om optagelse

Senest uge 6

Skolen

Etableringsliste til daginstitutioner vedr. udveksling af data (både forældre med og uden samtykke)

Senest uge 8

Skolen

Daginstitutioner giver skolen besked, når de har åbnet for SB-SYS, og de skriver hvilke børn, der er informationer på.

Uge 8

Daginstitutioner

Deadline for færdiggørelse af profiler på Hjernen og hjertet.

Uge 9

Daginstitutioner

Pædagogerne i daginstitutionerne laver grupper af ca. 3-4 børn, som skolen kan bruge i forhold til klassedannelsen. Grupperne laves ud fra flg. kriterier:

1) Dem der arbejder godt sammen.

2) Dem der får det bedste frem i hinanden

3) Dem der har en god relation til hinanden

Daginstitutionerne har præsenteret grupperne for forældrene gennem et fælles brev, og forældrene kender begrundelserne for denne gruppesammensætning.

Uge 9

Daginstitutioner

Overleveringssamtale mellem daginstitutioner og skole. Her holdes et møde, hvor grupperne drøftes med skolens personale.

Uge 10-11

Skole. Afholdes i daginstitutionerne

Overleveringssamtaler med eksterne samarbejdspartnere. (Psykolog/tale-høre konsulenter, ect.) Her involverer daginstitutioner forældre og andre interessenter, som de vurderer vigtige for overleveringen.

Afholdes løbende, dog senest i marts

Daginstitutioner.

Besøgsdage i førskolen

Marts – 3 dage

Skolen/Daginstitutioner.

Åbent hus i forbindelse med førskoleopstart

1. april

Skolen

Førskolestart og SFO om eftermiddagen

April – Juli

Skolen

Besøg af børnehaveklasseledere i førskolen

Juni

Førskolen/Skolen

Besøgsdage i børnehaveklassen

Juni

Førskolen/Skolen

Klasselister informeres til forældre

Juni

Skolen

Førskoleafslutning

Juni

Skolen/ Forældre

Skolestart i Børnehaveklassen

10-8-2020

Skolen